Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2017

snare
19:32
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaiga-xvl iga-xvl
snare
19:32
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viaiga-xvl iga-xvl
snare
19:28
Pluń na wszystko, co minęło: na własną boleść i cudzą nikczemność. Wybierz sobie jakiś cel, jakikolwiek, i zacznij życie od nowa.
— B. Prus "Lalka"
Reposted fromretro-girl retro-girl viaiga-xvl iga-xvl
19:26
8252 cdaa 420
Reposted fromlostamongtheclouds lostamongtheclouds viaIriss Iriss
snare
19:23
5921 61d4 420
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature viairmelin irmelin

February 13 2017

snare
22:13
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala viairmelin irmelin

June 28 2015

snare
15:22
3584 1f81 420
Reposted fromdodna dodna viaSkydelan Skydelan
snare
15:22
Tak, kobiety mają porąbany mózg. Tworzenie scenariuszy, rozbieranie prostej sytuacji na mikro albo nawet nano-kawałki, doprowadzanie do tego możliwych rozwiązań i myśli… to nasze hobby. 
Reposted fromcytaty cytaty viaSkydelan Skydelan
snare
15:20
wiecznie jesteś zmęczona tylko byś spała i leżała w łóżku, wstajesz i już jesteś zmęczona..
Reposted fromchceuciec chceuciec viamikrokosmos mikrokosmos
15:19
9031 83bd 420
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viamikrokosmos mikrokosmos
snare
15:19
1177 b022 420
Reposted fromreperkusje reperkusje viamikrokosmos mikrokosmos
snare
15:17
4526 b0dd 420
"Wiersze o moim psychiatrze"
snare
15:17
Popołudnie.
Idziemy Centralną. 
Tłum.
– Szkoda mi tych ludzi. Tylu ich niepotrzebnych – mówi Wktor.
Pauza.
– A może ty też nie jesteś nikomu potrzebny? – pytam.
– Oczywiście, że nie jestem potrzebny. Ale ja wiem o tym, a oni nie.
— Jarosław Borszewicz, "Mroki"
snare
15:16
5895 2cf7 420
Reposted fromdoedeer doedeer viamikrokosmos mikrokosmos
snare
15:15
Hłasko kiedyś powiedział mi tak o Osieckiej: "Byliśmy w hotelu, ja na kacu leżę, a, kurwa, Agnieszka już sobie wierszyki pisze".
— Grzegorz Lasota, Traktowałem ją poważnie [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
snare
15:14
indie couple | tumblr
Reposted fromweightless weightless
snare
15:14
Stoję na granicy dwóch światów, w żadnym nie czuję się u siebie.
— Tomasz Mann, Tonio Kröger
snare
15:13

June 27 2015

snare
11:35
7351 ac3d 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viaiga-xvl iga-xvl
snare
11:25
Są ludzie z którymi relacje się nie zepsują, nie ważne ile czasu się nie widzicie, ile czasu nie rozmawiacie, zajmują pewne miejsce w sercu i nic tego nie zepsuje.
— cynamon.soup.io /szkoda,że nam tak nie wyszło.
Reposted frompolciak polciak viaiga-xvl iga-xvl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl