Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2017

snare
22:13
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala viairmelin irmelin

June 28 2015

snare
15:22
3584 1f81 420
Reposted fromdodna dodna viaSkydelan Skydelan
snare
15:22
Tak, kobiety mają porąbany mózg. Tworzenie scenariuszy, rozbieranie prostej sytuacji na mikro albo nawet nano-kawałki, doprowadzanie do tego możliwych rozwiązań i myśli… to nasze hobby. 
Reposted fromcytaty cytaty viaSkydelan Skydelan
snare
15:20
wiecznie jesteś zmęczona tylko byś spała i leżała w łóżku, wstajesz i już jesteś zmęczona..
Reposted fromchceuciec chceuciec viamikrokosmos mikrokosmos
15:19
9031 83bd 420
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viamikrokosmos mikrokosmos
snare
15:19
1177 b022 420
Reposted fromreperkusje reperkusje viamikrokosmos mikrokosmos
snare
15:17
4526 b0dd 420
"Wiersze o moim psychiatrze"
snare
15:17
Popołudnie.
Idziemy Centralną. 
Tłum.
– Szkoda mi tych ludzi. Tylu ich niepotrzebnych – mówi Wktor.
Pauza.
– A może ty też nie jesteś nikomu potrzebny? – pytam.
– Oczywiście, że nie jestem potrzebny. Ale ja wiem o tym, a oni nie.
— Jarosław Borszewicz, "Mroki"
snare
15:16
5895 2cf7 420
Reposted fromdoedeer doedeer viamikrokosmos mikrokosmos
snare
15:15
Hłasko kiedyś powiedział mi tak o Osieckiej: "Byliśmy w hotelu, ja na kacu leżę, a, kurwa, Agnieszka już sobie wierszyki pisze".
— Grzegorz Lasota, Traktowałem ją poważnie [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
snare
15:14
indie couple | tumblr
Reposted fromweightless weightless
snare
15:14
Stoję na granicy dwóch światów, w żadnym nie czuję się u siebie.
— Tomasz Mann, Tonio Kröger
snare
15:13

June 27 2015

snare
11:35
7351 ac3d 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viaiga-xvl iga-xvl
snare
11:25
Są ludzie z którymi relacje się nie zepsują, nie ważne ile czasu się nie widzicie, ile czasu nie rozmawiacie, zajmują pewne miejsce w sercu i nic tego nie zepsuje.
— cynamon.soup.io /szkoda,że nam tak nie wyszło.
Reposted frompolciak polciak viaiga-xvl iga-xvl

June 22 2015

snare
13:23
“Największy sukces osiągają ci, którzy nigdy nie pozwolili sobie wmówić, że są przeciętnymi ludźmi.”
— Jason Hunt
Reposted fromaloemind aloemind viaSkydelan Skydelan

June 05 2015

snare
07:29
niestabilność emocjonalna polega na tym, że jednego dnia chcę się rzucić pod tramwaj, drugiego pod autobus, a trzeciego jestem pijany i chętnie bym się na coś zrzucił.
http://fb.com/uciekaj
Reposted fromidzsobie idzsobie
snare
07:20
5542 981f 420
Reposted fromrevalie revalie viainpassing inpassing
07:18
0659 48af 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viainpassing inpassing
snare
07:15
5422 ab42 420
Reposted fromikhakima ikhakima viainpassing inpassing
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl